Tuần 1 – Homework

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Mục tiêu chính

Nội dung bài này hướng dẫn cho học viên tất cả các bước phải làm để tạo tài khoản bán hàng trên sàn Thương mại điện tử Amazon, bao gồm các hồ sơ quy định, các lưu ý để đạt được phê duyệt, các lỗi thường mắc phải.

Các bài học chính

Tuần 1 – Homework: Tạo tài khoản Amazon

Nội dung chính: Nội dung bài này hướng dẫn cho học viên tất cả các bước phải làm để tạo tài khoản bán hàng trên sàn TMĐT Amazon, bao gồm các hồ sơ quy định, các lưu ý để đạt được phê duyệt, các lỗi thường mắc phải.

Shopping Cart
Scroll to Top