Tuần 1 – Ngày 5

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Mục tiêu chính

Mục tiêu chính

Các bài học chính

Tuần 1 – Ngày 5 – Bài 1: Giới thiệu tổng quan về cách tìm kiếm sản phẩm

Nội dung chính: Xem xong clip này bạn sẽ có các khái niệm về cách tìm kiếm sản phẩm thông qua mã code UPC, mô tả sản phẩm (tên hàng, hình ảnh, trọng lượng, kích cỡ, màu sắc, nhãn hiệu, điều kiện bảo quản, chủng loại, xuất xứ…), tìm kiếm một sản phẩm có sẵn bằng cách thủ công hoặc bằng các ứng dụng phổ biến giúp so sánh tìm kiếm được sản phẩm phù hợp nhanh hơn.

Tuần 1 – Ngày 5 – Bài 2: Cách so sánh sản phẩm

Nội dung chính: Clip này hướng dẫn cho bạn 5 tiêu chí khi so sánh chọn lựa sản phẩm, giải thích cho bạn mỗi một tiêu chí đó là như thế nào, các ví dụ minh hoạ dễ hiễu sản phẩm giống và khác nhau với các lỗi thường gặp.

Tuần 1 – Ngày 5 – Bài 3: Giới thiệu Arbitrage Hero

Nội dung chính: Arbitrage Hero- Phần mềm cơ sở giúp cho các bạn mới gia nhập (starter) đi bước đầu tiên thực hành tìm sản phẩm, so sánh sản phẩm, biết được cách sử dụng phần mềm, hiểu cách thiết lập bộ lọc sản phẩm theo các tiêu chí kỳ vọng để kiếm được sản phẩm mong đợi.

Tuần 1 – Ngày 5 – Bài 4: Giới thiệu Arbitrage Hero vs Tacticle Arbitrage

Nội dung chính: Phần mềm Arbitrage Hero với giao diện dễ nhìn, chí phí sử dụng phù hợp với starter, ứng dụng sàng lọc sản phẩm nếu có sẵn được dữ liệu nguồn lớn. Tacticle Arbitrage cũng hiệu với chi phí cao hơn sử dụng với mục đích phân tích ở cấp cao hơn, phúc tạp hơn.

Tuần 1 – Ngày 5 – Bài 5: Bài tập hàng ngày: Xây dựng bảng nhà cung cấp

Nội dung chính: Tạo bảng (excel) dữ liệu thống kê hết các sản phẩm và nguồn dữ liệu với các thông tin giúp cho việc phân tích sau này, tìm lại được chu kỳ sản phẩm được sales, nguồn hàng…

Shopping Cart
Scroll to Top