Tuần 2 – Bonus

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Mục tiêu chính

Mục tiêu chính

Các bài học chính

Tuần 2 – Bonus – Bài 1: Max cost 1

Nội dung chính: ví dụ minh hoạ về việc tìm sản phẩm nhanh dựa vào sàng lọc bỏ qua các offer có giá bán cao hơn max cost, chỉ tập trung các offer có giá thấp hơn max cost.

Tuần 2 – Bonus – Bài 2: Max cost 2

Nội dung chính: Clip này đề cập đến việc khai thác điểm tối ưu khi thay đổi max cost & sales price để tính toán lại giá vốn sản phẩm cần tìm. Thay đổi tương ứng giữa max cost và sales price sẽ giúp bạn tìm ra được sản phẩm phù hợp với thị trường và đạt được lợi nhuận mong muốn.

Tuần 2 – Bonus – Bài 3: Cách scan nhanh sản phẩm có nhiều biến thể

Nội dung chính: Một cách để mở rộng 1 sản phẩm có sẵn có thể sinh lời dựa trên sự thay đổi về tuỳ biến (màu sắc, mã hàng, kích cỡ, đóng gói…) bằng cách tìm các sản phẩm tương tự có giá bán cao hơn trên amazon.

Shopping Cart
Scroll to Top