Tuần 2 – Ngày 4

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Mục tiêu chính

Mục tiêu chính

Các bài học chính

Tuần 2 – Ngày 4 – Bài 1: Công cụ Seller Amp: Bí mật tìm kiếm sản phẩm – Định giá đỉnh cao – Đột Phá Doanh Số trên Amazon

Nội dung chính: Clip này hướng dẫn chi tiết bạn đọc hiểu các chỉ số sản phẩm trên phần mềm sellerAmp, hiểu được mối tương quan các chỉ số để đưa ra được giá bán (sales price) hợp lý, có thể cạnh tranh với các seller khác.

Shopping Cart
Scroll to Top