Tuần 3 – Ngày 2

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Mục tiêu chính

Mục tiêu chính

Các bài học chính

Tuần 3 – Ngày 2 – Bài 1: 8 chiến lược của Keepa

Nội dung chính: Bài này hướng dẫń chiến lược thích ứng với tình trạng hàng hoá khác nhau: hàng bị bãi bỏ, giảm giá, giá không đổi, combo sản phẩm, thương hiệu, hết hàng, thiếu thông tin thứ hạng sản phẩm, khai thác danh mục bán chạy của đối thủ cạnh tranh.

Tải file 8 chiến lược của Keepa tại đây

Shopping Cart
Scroll to Top